25 สิงหาคม 2566 วันวราลักษมีวรัทธรรม วันมงคล ขอพร “พระแม่ลักษมี”

สิงหาคม วันวราลักษมีวรัตตัม วันมหามงคล บูชา “พระแม่ลักษมี” ขอความรักความร่ำรวยปีละครั้ง

วันวราลักษมี วรัตตัม ถือเป็นวันมงคลอีกวันหนึ่งในศาสนาฮินดู ในการสักการะพระแม่ลักษมี ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะขอพรจากพระแม่ลักษมี ทั้งในเรื่องความรัก การงาน การเงิน สิ่งที่ปรารถนา ซึ่งใน ปีจะมีวันนี้เพียงวันเดียวเท่านั้น ปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ สิงหาคม

ในวันวราลักษมี วรัตตัม ชาวฮินดูส่วนใหญ่ถือศีลอดตลอดทั้งวัน และจะตื่นแต่เช้าเพื่ออาบน้ำชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ แล้วจึงจะสวมเสื้อผ้าสีสันสดใส โดยเฉพาะโทนสีแดงหรือชมพูซึ่งเป็นสีมงคลในวันพระลักษมีวรัตตัมและจะไปสักการะพระลักษมีตามวัดต่างๆหรือบูชาพระลักษมีที่บ้านพร้อมเครื่องบูชา

ถวายพระแม่ลักษมีบนวลาลักษมีวรัตธรรม

  • ดอกบัวสีชมพู ดอก
  • ธูป ดอก หรือ ธูป ดอก
  • เทียน เล่ม
  • แคนดี้ บาร์ฟี หรือ ไดมอนด์ แคนดี้

สถานที่สักการะพระแม่ลักษมี

  • ศูนย์การค้าเกษรวิลเลจ ชั้น
  • วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)
  • วัดเทพมณเฑียร
  • วัดวิษณุสาทร
  • วัดไผ่เงินโชตนาราม
  • หรือสถานที่ใดที่มีพระแม่ลักษมีอยู่ด้วย